Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
これは周知の事実だが、・・・
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
・・・・と言われているが、・・・
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
・・・・という事実について検討すると、・・・
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
最近では・・・・と言われているが、
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
私たちの目的は・・・・
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
・・・・を強調することは重要である。
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
私たちが意味しているのは・・・・
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
複数の例が見受けられる。
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk