Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Algemene inleiding van het werkstuk
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
De algemene introductie van een onderwerp
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Det er et velkendt faktum at...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
De algemene introductie van een onderwerp
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Generelt set er det i dag aftalt at...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Et vedvarende emne i...er...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Amacımız ...
Vores formål er at...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Ved definition...betyder...
Definitie van een begrip
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definitie van een begrip
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definitie van een begrip
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termet... henviser til...
Definitie van een begrip
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Ifølge..., defineres...som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...forståes sædvanligvis som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Det er vigtigt at understrege...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vores fokus er på...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Demek istediğimiz şu ki ...
Hvad vi mener er at...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Presentatie van de centrale hypothese
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Presentatie van de centrale hypothese
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Presentatie van de centrale hypothese
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Presentatie van de centrale hypothese
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk