Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Algemene inleiding van het werkstuk
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
De algemene introductie van een onderwerp
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
On tunnettu tosiasia, että...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
De algemene introductie van een onderwerp
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
รูปแบบคงที่...คือ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Tarkoituksemme on...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

ในความหมาย... หมายถึง...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definitie van een begrip
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definitie van een begrip
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definitie van een begrip
คำนี้...หมายถึง...
Termi... viittaa...
Definitie van een begrip
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
...mukaan ... määritellään...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
On tärkeää painottaa...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Keskitymme...
Informele wijze om een begrip te definiëren
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
เราหมายถึงว่า...
Tarkoitamme tällä, että...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Useita selityksiä on tarjottu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Nämä selitykset kumpuavat...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Presentatie van de centrale hypothese
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Presentatie van de centrale hypothese
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Presentatie van de centrale hypothese
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Presentatie van de centrale hypothese
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Presentatie van de centrale hypothese
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk