Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Algemene inleiding van het werkstuk
Para responder esta questão deve-se observar...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
De algemene introductie van een onderwerp
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Det er et velkendt faktum at...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
De algemene introductie van een onderwerp
É consenso geral que...
Generelt set er det i dag aftalt at...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Analisa-se agora os fatores...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Esta análise visa identificar...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Et vedvarende emne i...er...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Vores formål er at...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Por definição, ... significa...
Ved definition...betyder...
Definitie van een begrip
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definitie van een begrip
É importante deixar claro a definição de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definitie van een begrip
O termo...refere-se à/ao...
Termet... henviser til...
Definitie van een begrip
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
De acordo com...,...é definido(a) como...
Ifølge..., defineres...som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...geralmente significa...
...forståes sædvanligvis som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
É importante enfatizar que...
Det er vigtigt at understrege...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
O foco é em/no/na...
Vores fokus er på...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
O que se quer dizer é...
Hvad vi mener er at...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Diversas explicações foram dadas.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Presentatie van de centrale hypothese
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Presentatie van de centrale hypothese
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Presentatie van de centrale hypothese
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Presentatie van de centrale hypothese
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Presentatie van de centrale hypothese
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...encontrou significante correlação entre...e...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk