Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
Mục đích nghiên cứu là...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
... được định nghĩa là...
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
... thường được hiểu là...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
Ý của người viết là...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk