Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Algemene inleiding van het werkstuk
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
De algemene introductie van een onderwerp
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Wiele się mówi i pisze o...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
De algemene introductie van een onderwerp
Przyjęło się twierdzić, że...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Stałym tematem w...jest...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Praca ta bada przyczyny...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Naszym celem jest...
هدفنا هو أنْ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Z definicji... wynika...
تعني... بحكم التعريف...
Definitie van een begrip
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Definitie van een begrip
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Definitie van een begrip
Termin...odnosi się do...
يشير مصطلح... إلى...
Definitie van een begrip
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Według... , jest zdefiniowany jako...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...jest powszechnie rozumiany jako...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Należy podkreślić,...
من المهم التأكيد على...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Skupiając się na...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Mam na myśli, że...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Presentatie van de centrale hypothese
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Presentatie van de centrale hypothese
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Presentatie van de centrale hypothese
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Presentatie van de centrale hypothese
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Presentatie van de centrale hypothese
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk