Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Estas konata fakto, ke...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Daura temo en... estas...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Nia celo estas...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Per difino... signifas...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Estas grave, havi certe la difino de...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
La termino... rilatas al...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...estas kutime komprenita por signifi...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Gravas emfazi...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Nia fokuso estas sur...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Kion ni volas diri, estas ke...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk