Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
Det er et velkendt faktum at...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Generelt set er det i dag aftalt at...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
Et vedvarende emne i...er...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
Vores formål er at...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
Ved definition...betyder...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termet... henviser til...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Ifølge..., defineres...som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...forståes sædvanligvis som...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Det er vigtigt at understrege...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vores fokus er på...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
Hvad vi mener er at...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk