Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Algemene inleiding van het werkstuk
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
De algemene introductie van een onderwerp
Het is een welbekend feit dat ...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
De algemene introductie van een onderwerp
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Aansluitend bespreken we de factoren ...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Een vast onderwerp in ... is ...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Ons doel is, ...
هدفنا هو أنْ...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Volgens de definitie betekent ... ...
تعني... بحكم التعريف...
Definitie van een begrip
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Definitie van een begrip
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Definitie van een begrip
Het begrip ... heeft betrekking op ...
يشير مصطلح... إلى...
Definitie van een begrip
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
من المهم التأكيد على...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Onze aandacht is gevestigd op ...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Daarmee bedoelen we ...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Presentatie van de centrale hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Presentatie van de centrale hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Presentatie van de centrale hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Presentatie van de centrale hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Presentatie van de centrale hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk