Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Algemene inleiding van het werkstuk
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
De algemene introductie van een onderwerp
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Este cunoscut tuturor faptul că...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
De algemene introductie van een onderwerp
Seppure è unanime che...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Trecând din nou în revistă factorii...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Un tema ricorrente parlando di... è...
O temă recurentă in domeniul...este...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Questa ricerca esplora le cause di...
Această lucrare explorează cauzele...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Il mio obiettivo è quello di...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definitie van een begrip
In questo contesto il termine indica...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definitie van een begrip
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definitie van een begrip
Il termine... si riferisce a...
Termenul...se referă la...
Definitie van een begrip
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Secondo... il termine assume il significato di...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...indica generalmente...
...este înțeles ca...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
È importante enfatizzare...
Este important să accentuăm...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Ci concentreremo su...
Atenţia noastră este acum asupra...
Informele wijze om een begrip te definiëren
In conclusione è necessario definire il significato di...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Quello che si intende dire con questo è che...
Ceea ce vrem să spunem este...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Presentatie van de centrale hypothese
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Presentatie van de centrale hypothese
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Presentatie van de centrale hypothese
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Presentatie van de centrale hypothese
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Presentatie van de centrale hypothese
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk