Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Algemene inleiding van het werkstuk
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
De algemene introductie van een onderwerp
Közismert tény, miszerint...
On tunnettu tosiasia, että...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Rengeteg anyag szól arról...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
De algemene introductie van een onderwerp
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Utána áttekintjük a tényezőket...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
A...egy állandó téma a ...-ban.
Itsepintainen perusajatus... on...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
A célunk, hogy...
Tarkoituksemme on...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definitie van een begrip
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definitie van een begrip
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definitie van een begrip
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termi... viittaa...
Definitie van een begrip
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
.... szerint a .... jelentése, hogy....
...mukaan ... määritellään...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Fontos hangsúlyozni, hogy...
On tärkeää painottaa...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Keskitymme...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Tarkoitamme tällä, että...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Useita selityksiä on tarjottu.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Nämä selitykset kumpuavat...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Presentatie van de centrale hypothese
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Presentatie van de centrale hypothese
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Presentatie van de centrale hypothese
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Presentatie van de centrale hypothese
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Presentatie van de centrale hypothese
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk