Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Algemene inleiding van het werkstuk
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
De algemene introductie van een onderwerp
On tunnettu tosiasia, että...
Közismert tény, miszerint...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Rengeteg anyag szól arról...
De algemene introductie van een onderwerp
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Itsepintainen perusajatus... on...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Tarkoituksemme on...
A célunk, hogy...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Määritelmältään...tarkoittaa...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definitie van een begrip
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definitie van een begrip
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definitie van een begrip
Termi... viittaa...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definitie van een begrip
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mukaan ... määritellään...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
On tärkeää painottaa...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Keskitymme...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Informele wijze om een begrip te definiëren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Tarkoitamme tällä, että...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Useita selityksiä on tarjottu.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Nämä selitykset kumpuavat...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Presentatie van de centrale hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Presentatie van de centrale hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Presentatie van de centrale hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Presentatie van de centrale hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Presentatie van de centrale hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk