Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Algemene inleiding van het werkstuk
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
De algemene introductie van een onderwerp
On tunnettu tosiasia, että...
... यह बात जाना-माना है.
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
De algemene introductie van een onderwerp
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Itsepintainen perusajatus... on...
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Tarkoituksemme on...
हमारा लक्ष्य है कि...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Määritelmältään...tarkoittaa...
... की परिभाषा है...
Definitie van een begrip
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Definitie van een begrip
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Definitie van een begrip
Termi... viittaa...
... का अर्थ है...
Definitie van een begrip
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...mukaan ... määritellään...
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
On tärkeää painottaa...
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Keskitymme...
हमारा मूल विषय है...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Tarkoitamme tällä, että...
हमारा मतलब है कि...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Useita selityksiä on tarjottu.
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Nämä selitykset kumpuavat...
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Presentatie van de centrale hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Presentatie van de centrale hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Presentatie van de centrale hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Presentatie van de centrale hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Presentatie van de centrale hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk