Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inleiding

Inleiding - Inleiding

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Algemene inleiding van het werkstuk
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
De introductie van een bepaald onderwerp waarop het werkstuk zich concentreert
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De algemene introductie van een onderwerp
Estas konata fakto, ke...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
De algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
De algemene introductie van een onderwerp
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Seppure è unanime che...
De introductie van een onderwerp waarover in het algemeen overstemming heerst, maar waar door de auteur aan wordt getwijfeld
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Uitbreiden van de introductie om exact het onderwerp van het werkstuk te beschrijven
Daura temo en... estas...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Algemene introductie van een reeds bekend onderwerp
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
De nadruk leggen op de betekenis van het werkstuk
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Precieze uiteenzetting van het onderwerp van het werkstuk, komt na de algemene introductie
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Questa ricerca esplora le cause di...
Specifieke uiteenzetting van het doel van het werkstuk
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Toelichting op de actuele stand van onderzoek rondom het onderzoeksthema
Nia celo estas...
Il mio obiettivo è quello di...
Beschrijving van het primaire doel van het werkstuk
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Beschrijving van de onderzoeksmethode en introductie van de centrale aspecten van het werkstuk

Inleiding - Definitie

Per difino... signifas...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definitie van een begrip
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
In questo contesto il termine indica...
Definitie van een begrip
Estas grave, havi certe la difino de...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definitie van een begrip
La termino... rilatas al...
Il termine... si riferisce a...
Definitie van een begrip
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Secondo... il termine assume il significato di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
...estas kutime komprenita por signifi...
...indica generalmente...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Definitie van een begrip waarvoor reeds een bestaande definitie bestaat, die echter speelruimte biedt voor eigen interpretaties
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Introductie van voorbeelden om een definitie te verduidelijken
Gravas emfazi...
È importante enfatizzare...
Benadrukken van de relevantie van een definitie
Nia fokuso estas sur...
Ci concentreremo su...
Informele wijze om een begrip te definiëren
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Definitie van een begrip aan het einde van een pragraaf
Kion ni volas diri, estas ke...
Quello che si intende dire con questo è che...
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Uitgebreidere toelichting op een begrip
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Verduidelijking van de grondslag van een definitie
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Samenvoeging van twee verklaringen voor de definitie van een begrip
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Beschrijving van nieuwe bijdragen op basis van een standaarddefinitie

Inleiding - Hypothese

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Presentatie van de centrale hypothese
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Presentatie van de centrale hypothese
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Presentatie van de centrale hypothese
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Presentatie van de centrale hypothese
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Presentatie van de hypothese en uitleg dat het werkstuk uniek is
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beschrijving van de relevante factoren die betrekking hebben op het werkstuk en de hypothese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Beschrijving van de relevantie van een bepaalde studie voor het eigen werkstuk