Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Innehållsförteckning
Mục lục
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista av figurer
Hình minh họa
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellförteckning
Bảng biểu
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
Phụ lục
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordlista
Bảng thuật ngữ
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
Tài liệu tham khảo
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Mục lục tra cứu
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie