Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Innehållsförteckning
Cuprins
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista av figurer
Lista figurilor
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellförteckning
Lista tabelelor
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
Anexă
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordlista
Glosar
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie