Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Innehållsförteckning
Inhoudsopgave
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista av figurer
Afbeeldingenlijst
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellförteckning
Tabellenlijst
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
Bijlage
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordlista
Verklarende woordenlijst
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Register
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie