Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Innehållsförteckning
Indice analitico
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista av figurer
Indice delle immagini
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellförteckning
Indice delle tabelle
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
Appendice
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordlista
Glossario
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Catalogo
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie