Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Innehållsförteckning
अनुक्रम
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista av figurer
आंकड़ों की सूची
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tabellförteckning
तालिकाओं की सूची
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Appendix
परिशिष्ट
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Ordlista
शब्दावली
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografi
संदर्भग्रंथ सूची
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
अनुक्रमणिका
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie