Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Mục lục
ตารางเนื้อหา
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Hình minh họa
ลิสต์ตัวเลข
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Bảng biểu
ลิสต์ตาราง
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Phụ lục
ภาคผนวก
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Bảng thuật ngữ
อภิธานศัพท์
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Tài liệu tham khảo
บรรณานุกรม
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Mục lục tra cứu
ตัวบ่งชี้
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie