Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Mục lục
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Hình minh họa
Lista de Figuras
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Bảng biểu
Lista de Tablas
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Phụ lục
Apéndice
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Bảng thuật ngữ
Glosario
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Tài liệu tham khảo
Bibliografía
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Mục lục tra cứu
Índice Alfabético
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie