Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Mục lục
목차
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Hình minh họa
인물 리스트
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Bảng biểu
표 리스트
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Phụ lục
부록
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Bảng thuật ngữ
어휘 사전
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Tài liệu tham khảo
관계 서적 목록
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Mục lục tra cứu
인덱스 (색인)
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie