Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Mục lục
目次
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Hình minh họa
統計の一覧
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Bảng biểu
表の一覧
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Phụ lục
付録
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Bảng thuật ngữ
用語解説
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Tài liệu tham khảo
参考文献一覧
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Mục lục tra cứu
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie