Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Mục lục
Πίνακας Περιεχομένων
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Hình minh họa
Κατάλογος Σχημάτων
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Bảng biểu
Κατάλογος Πινάκων
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Phụ lục
Παράρτημα
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Bảng thuật ngữ
Γλωσσάριο
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Tài liệu tham khảo
Βιβλιογραφία
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Mục lục tra cứu
Ευρετήριο
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie