Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Mục lục
Table of Contents
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Hình minh họa
List of Figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Bảng biểu
List of Tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Phụ lục
Appendix
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Bảng thuật ngữ
Glossary
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Tài liệu tham khảo
Bibliography
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Mục lục tra cứu
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie