Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Fihrist
Innehållsförteckning
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Figürler Listesi
Lista av figurer
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tablolar Listesi
Tabellförteckning
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Ek / İlave
Appendix
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Terimler Sözlüğü
Ordlista
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Kaynakça
Bibliografi
Een lijst met geraadpleegde literatuur
İndeks / Endeks / Katalog
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie