Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Fihrist
ตารางเนื้อหา
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Figürler Listesi
ลิสต์ตัวเลข
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tablolar Listesi
ลิสต์ตาราง
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Ek / İlave
ภาคผนวก
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Terimler Sözlüğü
อภิธานศัพท์
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Kaynakça
บรรณานุกรม
Een lijst met geraadpleegde literatuur
İndeks / Endeks / Katalog
ตัวบ่งชี้
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie