Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Fihrist
Содержание
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Figürler Listesi
Список тезисов
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Tablolar Listesi
Список таблиц
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Ek / İlave
Приложения
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Terimler Sözlüğü
Глоссарий
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Kaynakça
Библиография
Een lijst met geraadpleegde literatuur
İndeks / Endeks / Katalog
Индекс, указатель
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie