Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Obsah
Содержание
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Seznam hodnot
Список тезисов
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Seznam tabulek
Список таблиц
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Příloha
Приложения
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosář
Глоссарий
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Seznam pramenů/Bibliografie
Библиография
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Индекс, указатель
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie