Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Obsah
Tartalomjegyzék
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Seznam hodnot
Ábrák listája
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Seznam tabulek
Táblázatok listája
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Příloha
Függelék
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosář
Szójegyzék
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliográfia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Tárgymutató
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie