Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Obsah
Table des matières
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Seznam hodnot
Liste des figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Seznam tabulek
Liste des tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Příloha
Annexe
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosář
Glossaire
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliographie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie