Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

ตารางเนื้อหา
Содержание
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตัวเลข
Список тезисов
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตาราง
Список таблиц
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ภาคผนวก
Приложения
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
อภิธานศัพท์
Глоссарий
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
บรรณานุกรม
Библиография
Een lijst met geraadpleegde literatuur
ตัวบ่งชี้
Индекс, указатель
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie