Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

ตารางเนื้อหา
目次
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตัวเลข
統計の一覧
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตาราง
表の一覧
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ภาคผนวก
付録
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
อภิธานศัพท์
用語解説
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
บรรณานุกรม
参考文献一覧
Een lijst met geraadpleegde literatuur
ตัวบ่งชี้
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie