Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

ตารางเนื้อหา
Table of Contents
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตัวเลข
List of Figures
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตาราง
List of Tables
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ภาคผนวก
Appendix
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
อภิธานศัพท์
Glossary
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
บรรณานุกรม
Bibliography
Een lijst met geraadpleegde literatuur
ตัวบ่งชี้
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie