Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

ตารางเนื้อหา
Inhaltsverzeichnis
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตัวเลข
Abbildungsverzeichnis
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตาราง
Tabellenverzeichnis
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ภาคผนวก
Anhang
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
อภิธานศัพท์
Glossar
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
บรรณานุกรม
Literaturverzeichnis
Een lijst met geraadpleegde literatuur
ตัวบ่งชี้
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie