Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

ตารางเนื้อหา
目录
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตัวเลข
图表目录
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตาราง
数表目录
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ภาคผนวก
附录
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
อภิธานศัพท์
术语表
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
บรรณานุกรม
参考书目
Een lijst met geraadpleegde literatuur
ตัวบ่งชี้
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie