Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

ตารางเนื้อหา
فهرس المحتويات
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตัวเลข
قائمة الأشكال
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ลิสต์ตาราง
قائمة الجداول
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
ภาคผนวก
ملحق
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
อภิธานศัพท์
مسرد المصطلحات
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
บรรณานุกรม
ببليوغرافيا
Een lijst met geraadpleegde literatuur
ตัวบ่งชี้
فهرس الموضوعات
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie