Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Innehållsförteckning
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Figuras
Lista av figurer
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Tablas
Tabellförteckning
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apéndice
Appendix
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosario
Ordlista
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografía
Bibliografi
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice Alfabético
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie