Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Fihrist
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Figuras
Figürler Listesi
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Tablas
Tablolar Listesi
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apéndice
Ek / İlave
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosario
Terimler Sözlüğü
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografía
Kaynakça
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice Alfabético
İndeks / Endeks / Katalog
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie