Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Содержание
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Figuras
Список тезисов
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Tablas
Список таблиц
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apéndice
Приложения
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosario
Глоссарий
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografía
Библиография
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice Alfabético
Индекс, указатель
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie