Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Inhoudsopgave
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Figuras
Afbeeldingenlijst
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Tablas
Tabellenlijst
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apéndice
Bijlage
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosario
Verklarende woordenlijst
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografía
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice Alfabético
Register
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie