Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
목차
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Figuras
인물 리스트
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Tablas
표 리스트
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apéndice
부록
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosario
어휘 사전
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografía
관계 서적 목록
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice Alfabético
인덱스 (색인)
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie