Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
目次
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Figuras
統計の一覧
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista de Tablas
表の一覧
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Apéndice
付録
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosario
用語解説
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografía
参考文献一覧
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Índice Alfabético
索引
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie