Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Содержание
Mục lục
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Список тезисов
Hình minh họa
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Список таблиц
Bảng biểu
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Приложения
Phụ lục
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Глоссарий
Bảng thuật ngữ
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Библиография
Tài liệu tham khảo
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Индекс, указатель
Mục lục tra cứu
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie