Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Содержание
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Список тезисов
Lista de Figuras
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Список таблиц
Lista de Tablas
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Приложения
Apéndice
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Глоссарий
Glosario
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Библиография
Bibliografía
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Индекс, указатель
Índice Alfabético
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie