Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Содержание
Spis treści
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Список тезисов
Wykaz danych
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Список таблиц
Wykaz tabel
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Приложения
Aneks
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Глоссарий
Słowniczek
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Библиография
Bibliografia
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Индекс, указатель
Indeks
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie