Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Содержание
Πίνακας Περιεχομένων
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Список тезисов
Κατάλογος Σχημάτων
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Список таблиц
Κατάλογος Πινάκων
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Приложения
Παράρτημα
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Глоссарий
Γλωσσάριο
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Библиография
Βιβλιογραφία
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Индекс, указатель
Ευρετήριο
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie