Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Содержание
Inhaltsverzeichnis
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Список тезисов
Abbildungsverzeichnis
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Список таблиц
Tabellenverzeichnis
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Приложения
Anhang
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Глоссарий
Glossar
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Библиография
Literaturverzeichnis
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Индекс, указатель
Index
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie