Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Cuprins
Inhoudsopgave
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista figurilor
Afbeeldingenlijst
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista tabelelor
Tabellenlijst
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Anexă
Bijlage
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosar
Verklarende woordenlijst
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografie
Bibliografie
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Register
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie