Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave - Inhoud en register

Cuprins
Enhavtabelo
Een lijst van alle paragrafen en hoofdstukken van een werkstuk in chronologische volgorde
Lista figurilor
Listo de Figuroj
Een lijst met alle afbeeldingen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Lista tabelelor
Listo de Tabloj
Een lijst met alle tabellen uit een werkstuk in chronologische volgorde
Anexă
Apendico
Aanvullend materiaal dat aan het einde van een werkstuk wordt toegevoegd
Glosar
Glosaro
Een alfabetische lijst met gebruikte vakbegrippen en hun definities
Bibliografie
Bibliografio
Een lijst met geraadpleegde literatuur
Index
Indekso
Een lijst met trefwoorden aan het einde van een werkstuk met verwijzingen naar de betreffende informatie